Th.857ed_01
Habitatge unifamiliar a Pallejà, Barcelona
16 novembre, 2016
806lv_01
Centre d’atenció primària CAP Ramon Turró
18 novembre, 2016

8 Habitatges aïllats adossats a Argentona

833ja_01

8 Habitatges aïllats adossats a Argentona

SITUACIÓ:

C/ Doctor Farrero i C/ Nadal. Argentona, Barcelona

PROMOTOR:

OPALAN, S.L.- GIEFIN, S.L

SUPERFÍCIE:

2.230,42 m2