894hc-inm2_01
Reforma del Laboratori d’Immunologia
17 novembre, 2016
1022hh_01
Pla director de l’ampliació de l’Hospital de Huaycán
15 novembre, 2016

Ampliació i reforma de l’hotel NH NUMANCIA

725hn_04

Ampliació i reforma de l’Hotel NH NUMANCIA

SITUACIÓ:

c/ Numància 74. Barcelona

PROMOTOR:

NH Numància SA

SUPERFÍCIE:

12.725 m2

Descripció
El projecte de reforma i ampliació de l’hotel existent pretén guanyar competitivitat i aconseguir un canvi d’imatge general de l’edifici, tant exterior com interior. Es projecta l’ampliació de l’hotel ocupant en la seva totalitat l’edifici existent. Les plantes tipus (des de la 3ª fins a la 7ª) es mantenen en el seu estat actual, i s’augmenta el número d’habitacions al màxim permès ocupant les plantes inferiors de l’interior d’illa, aprofitant al màxim el solar. S’aconsegueix la màxima superfície en els serveis principals de l’hotel, per actualitzar l’oferta i situar-la al nivell de les instal·lacions hoteleres similars. S’actualitzen les instal·lacions existents, algunes de les quals ja estan obsoletes o són insuficients per donar servei al conjunto un cop ampliat, incorporant noves tecnologies y preveient la seva implementació en el futur. A la planta baixa es desenvolupa el projecte Nhube, comú a tots als nous hotels de la mateixa cadena.