958hg_01_
Concurs per l’Hospital del Garraf
18 novembre, 2016
959cr_01
Ampliació de l’Hospital Nacional de Niños
18 novembre, 2016

Concurs per l’Hospital de Cerdanyola

936hc_01

Concurs per l’Hospital de Cerdanyola

SITUACIÓ:

Cerdanyola. Barcelona

PROMOTOR:

Mancomunitat intermunicipal Cerdanyola - Ripollet - Montcada i Reixac

SUPERFÍCIE:

38.959 m2

CO-AUTOR:

Gallego Arquitectes SLP

Office Architects in Barcelona SL (OAB)

Descripció
El lloc es caracteritza per la presència d'una autopista amb un flux circulatori molt dens per tractar-se d'una de les sortides de la ciutat. També apareixen en els llindars, un nus de sortida de l'esmentada autopista, una riera que normalment baixa bruta i l'antiga carretera del Vallès. A l'interior del solar es troben antics magatzems, naus de tallers de ferros i restes d'espais de conreus. Passejar-se pel seu interior és com retrobar-se dins d'una pel·lícula bèl·lica de Stanley Kubrick. Gairebé, el lloc demana una re definició de la seva naturalesa, dels seus límits i de la seva topografia, per poder posar-hi un hospital amb un mínim de garanties. Això vol dir, treballar i preparar el terreny per protegir-se d'aquesta acumulació d'elements sorollosos i visualment no gaire agradables. O sigui, fer-hi un edifici aïllat de tota referència física propera. En el nostre cas, proposem crear un volum edificat que emergeix d'un basament protector que s'enfila cap amunt buscant la claror del cel i les vistes de les darreres estribacions de la muntanya de Collserola. La proposta es concreta en definir un basament molt ampli de mides i extensió i de poca alçada, i per sobre un cos de cinc plantes disposat perpendicularment sobre el basament, que conté les unitats d'hospitalització demanades. El basament té dos plantes, baixa i semisoterrani, dos plantes de les quals només n'apareix una per sobre de l'antiga carretera. Aquest cos baix disposa de tot un sistema de patis, regularment disposats, que permeten no només aportar llum al seu interior, sinó que també fan que l'edifici no hagi de respirar cap enfora, sinó que des de l'interior es pugui oferir tota la seva qualitat espacial. Els grans finestrals de les façanes es protegeixen de la llum i vistes, amb un sistema de lames de ceràmica foradada que garantissin aquesta intimitat que necessita l'hospital, tant per la seva naturalesa com per les dures condicions de l'entorn. El desnivell ja existent entre els extrems del solar s'aprofita per donar llum a aquesta planta semi-soterrada, donar accés rodat a les diferents parts del programa i crear, a la part posterior del solar una gran duna de 4 metres d'alçada, que protegeix aquest cos baix de la proposta, de les vistes i del soroll de l'autopista. El cos de l'edifici que conté l'hospitalització no es recolza directament sobre el basament sinó que s'aixeca lleugerament del mateix, creant un buit que s'utilitzarà per ubicar les màquines de climatització. Però el que és més important d'aquest gest, és l'aspecte de levitació que dóna al volum superior per l'efecte d'aixecament respecte del basament i per l'emfatització del mateix, que s'expressa en la façana principal mitjançant un gran voladís de tot el cos. Volumetria que emmarca d'una manera natural el punt d'accés a l'edifici.