596-GT_00
Edifici de 90 habitatges a Terrassa
17 gener, 2017
700-FC_00
Edifici industrial i d’oficines Farmaban
17 gener, 2017

Edifici de 48 habitatges i locals a Badalona

691-UB_00

Edifici de 48 habitatges i locals a Badalona

SITUACIÓ:

Montigalà, Badalona

PROMOTOR:

Inmobiliaria Urbis S.A.

SUPERFÍCIE:

7.234,70 m2

Descripció
La idea urbanística d'implantació de l'edifici és la de mantenir el concepte d'illa tancada, encara que amb una certa permeabilitat visual amb discontinuïtats en els seus fronts al carrer Muntaner i al carrer Tànger, on es produeix la major obertura del conjunt i es formalitza l'accés a l'interior de l'illa amb una marquesina que unifica el desnivell d'aquesta façana. Mitjançant aquest interior, que té un tractament comunitari i privat, arribem als vestíbuls de dues de les sis unitats d'escales. D'aquesta manera s'aconsegueix una millor distribució de l'edificabilitat, que es desenvolupa en una corona perimetral de 10,60 m de profunditat. El conjunt es desenvolupa en dos edificis independents compostos de planta baixa i tres plantes pis sobre rasant, i una planta soterrani en cada un d'ells. Aquests edificis regulen la seva alçada de forma independent, de manera que s'aconsegueix una millor adaptació a les rasants dels carrers sense perdre la uniformitat dels nivells de pisos entre les diferents escales de cada edifici.