700-FC_00
Edifici industrial i d’oficines Farmaban
17 gener, 2017
866-RB_00
Rehabilitació d’edifici industrial a Barcelona
17 gener, 2017

Magatzem industrial a Barberà del Vallès

507-BM_00-nova

Magatzem industrial a Barberà del Vallès

SITUACIÓ:

Torre Mateu, Barberà del Vallès, Barcelona

PROMOTOR:

Ysab S.A.

SUPERFÍCIE:

10.521 m2

Descripció
L’edifici es destina a magatzem, consta de soterrani, planta baixa i un pis. A les dues primeres s’hi accedeix directament des de l’exterior i totes elles es comuniquen mitjançant quatre muntacàrregues i dues escales, a més de dues escales exteriors d’emergència. L’estructura es projecta amb pilars de formigó armat realitzats in situ, jàsseres prefabricades de formigó armat així com els de les caixes d’escales i muntacàrregues. Els tancaments es realitzaran amb plaques prefabricades de formigó amb aïllament interior i la coberta serà de planxes metàl•liques amb aïllament injectat, tipus Perfrisa, recolzades sobre corretjes i jàsseres d’acer laminat. A la planta soterrani s’hi situaran els vestidors del personal i a la planta baixa una petita zona d’oficina. A cada planta hi ha també un grup de serveis sanitaris generals. Els accessos se situaran en l’extrem que mira al carrer de Comadran i a cada planta s’hi crea una zona central de circulació principal, on també hi ha les escales i muntacàrregues. En l’extrem oposat d’aquesta zona de pas i exteriorment a l’edifici principal es projecta el recinte de calderes, amb tres cares formades per murs de formigó armat i la que mira a l’exterior i la coberta de tancaments lleugers. Es tracta d’un magatzem de notables dimensions en el que es varen utilitzar sistemes constructius industrialitzats per tal de millorar i controlar les qualitats, els temps de construcció i els costos.