959cr_01
Ampliació de l’Hospital Nacional de Niños
18 novembre, 2016
833ja_01
8 Habitatges aïllats adossats a Argentona
21 novembre, 2016

Habitatge unifamiliar a Pallejà, Barcelona

Th.857ed_01

Habitatge unifamiliar a Pallejà

SITUACIÓ:

Pallejà. Barcelona

PROMOTOR:

Privat

SUPERFÍCIE:

278 m2

Descripció
Es desenvolupa el programa en un sol nivell proposant un cos d’edifici a nivell de carrer que vola per sobre del terreny. Aquest cos es recolza sobre un volum més reduït i diversos murs accentuant la seva lleugeresa amb importants voladissos. L’edifici es situa paral·lelament al carrer i orientat a sud, on s’obre amb grans finestrals protegits amb persianes de comanament elèctric. Al nord es manté l’ordre general de la composició però amb obertures molt més reduïdes. La coberta inclinada a una aigua i les façanes es tracten unitàriament amb el mateix acabat. Els murs de contenció i de jardí es deixen de formigó vist.