833ja_01
8 Habitatges aïllats adossats a Argentona
21 novembre, 2016
596-GT_00
Edifici de 90 habitatges a Terrassa
17 gener, 2017

Nova àrea residencial a la Seu d’Urgell, Lleida

826su_03

Nova àrea residencial a la Seu d’Urgell

SITUACIÓ:

La Seu d’Urgell, Lleida

PROMOTOR:

Inmobiliaria Madrid-Barcelona SA

SUPERFÍCIE:

24.850 m2

Descripció
Actualment l’àmbit de l’antiga fortificació borbònica del Turó de Castellciutat (Ciutadella de Castellciutat) està separat en dos sectors diferenciats, ambdós regulats pels seus Plans Especials d’Ordenació. A causa de l’òbvia unitat de l’àmbit conformat per l’antiga fortificació borbònica del Turó de Castellciutat, la Modificació Puntual del PGO a la Ciutadella de Castellciutat, en base a la qual es desenvolupa aquest PMU, proposa transformar els dos Plans Especials existents en un sol Pla Especial unificat, que reguli coherentment i global el conjunt de tot l’àmbit. La modificació mencionada va ser aprovada definitivament per la CTULL en sessió de 10 de setembre de 2008.