912nc_01
Edifici Provença. Hospital Clínic de Barcelona
14 novembre, 2016
912nc-v_01
Pla director del nou Hospital Clínic al c/ Villarroel.
16 novembre, 2016

Pla Director Residència Geriàtrica a Sarrià

1117MG BVA 01

Pla director per una nova Residència Geriàtrica a Sarrià

SITUACIÓ:

Barcelona

PROMOTOR:

Privat

SUPERFÍCIE:

6.500 m2

Descripció
El pla director pretén establir les bases per a la construcció per fases d’una residència geriàtrica de 84 llits a un solar del barri de Sarrià de Barcelona. La parcel·la, amb una accentuada pendent cap al sud-est i de forma irregular, permet les vistes sobre la ciutat i parcialment de la serra de Collserola. Es planteja una solució que s’integra a la geometria existent mitjançant una sèrie de cossos longitudinals paral·lels a la topografia i connectats per un nucli de comunicació vertical. Aquests cossos en direcció est-oest, es van graonat permetent cobertes enjardinades accessibles, integrant-se amb el parc i creant un ambient de baixa densitat arquitectònica.